Kontakt/ RODO

Przedszkole nr 81, im. Skrzata Borodzieja
ul. Limbowa 2, 61-446 Poznań

tel/fax: 061 – 832 02 32
e-mail: p81@poznan.interklasa.pl
adres internetowy: www.przedszkole81poznan.pl

Klauzula informacyjna ogólna

klauzula informacyjna- kontrahenci

Klauzula informacyjna- wizerunek strony

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)   pod adresem poczty: elektronicznej:
iod2_mjo@um.poznan.pl   (IOD)

2)   pisemnie na adres:
Magdalena Gałczyńska Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań (IOD),

Współpracujemy z

biedr
logo a
logo-GSK-for-OpenGraph