Ramowy rozkład dnia

HARMONOGRAM DNIA 2020/2021

(grupa I i II – oddziały integracyjne)

6:00-7:00    powitanie z przedszkolem; czynności organizacyjno- porządkowe

7:00-8:00    zabawy dowolne wg wyboru dzieci, indywidualne bądź w małych grupach; grupy łączone

8:00-8:15      gimnastyka poranna

8:15-9:00      śniadanie, zabiegi higieniczno-samoobsługowe

9:00-9:40    zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o program wychowania przedszkolnego grupa I

9:00-10:00   zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o program wychowania przedszkolnego  grupa II

9:40-10:20   zabawa swobodna dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela grupa I

10:20-10:50   zajęcia indywidualne grupa I

10:50-11:20   zajęcia edukacyjne według tygodniowego grafiku (muzykoterapia, gimnastyka ogólnorozwojowa) grupa I

10:00-10:30   zabawa swobodna dzieci grupa II

10:30-11:00   zajęcia edukacyjne według tygodniowego grafiku (muzykoterapia, gimnastyka ogólnorozwojowa) grupa II

11:20-11:45     przygotowanie do posiłku, czynności higieniczne, zupa

11:45-12:00     relaks połączony z czytaniem literatury dziecięcej

12:00-13:00    leżakowanie (grupa dzieci młodszych)

13:00-14:00    zabawa swobodna/pobyt w ogrodzie przedszkolnym (grupa dzieci młodszych)

12:00-12:30     zintegrowana działalność dydaktyczna zgodna z podstawa wychowania przedszkolnego grupa II

12:30-14:00    pobyt na terenie ogrodu przedszkolnego, bądź spacer (grupa starszych dzieci)

14:00-14:45    II danie + deser; zabiegi higieniczno-porządkowe

14:45-16:00     zabawy w ogrodzie przedszkolnym grupa I

14:45-15:00     relaksacja grupa II

15:00-16:00     zabawy ruchowe na terenie ogrodu przedszkolnego

16:00-16:30     wspieranie indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci

16:30-17:00      pożegnanie z przedszkolem – grupy łączone, zabawa swobodna

 

 

(grupa III i IV – oddziały specjalne)

7:00 – 7:30    czynności organizacyjne, opiekuńcze, samoobsługowe – grupy  łączone

7:30 – 8:00    zabawy swobodna z niewielkim udziałem nauczyciela

8:00 – 8:30    zajęcia dydaktyczne realizowane według programu wychowania przedszkolnego

8:30 – 9:30    śniadanie – czynności samoobsługowe jako zintegrowana działalność edukacyjna

9:30 – 10:15    zajęcia rewalidacyjne

10:15 – 11:15  zabawy swobodna z niewielkim udziałem nauczyciela

11:15 – 12:00  zupa – czynności samoobsługowe

12:00 – 13:30   czas spędzony w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. – gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.

13:30 – 14:00    zajęcia dydaktyczne realizowane według programu wychowania przedszkolnego

14:00 – 15:00    obiad – czynności samoobsługowe

15:00 – 16:00    zabawy swobodna z niewielkim udziałem nauczyciela

16:00 – 16:30   czas spędzony w ogrodzie przedszkolnym – gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze