Rada Rodziców

Wydarzenia sfinansowane przez Radę Rodziców w I semestrze w roku szkolnym 2023/2024.

  • Dzień Chłopca,
  • Spotkanie z alpakami,
  • Warsztaty pierwszej pomocy „Miś Ratownik”,
  • Mikołajkowe warsztaty piernikowe,
  • Upominki od Gwiazdora,
  • Mozaika „Poznaj Poznań”,
  • Balik hawajskim stylu,

Składka na Radę Rodziców w II semestrze roku szkolnego 2023/2024 wynosi 180 zł.
Prosimy o wpłaty na niżej podane konto
18 1090 2590 0000 0001 5161 0576
do 15 lutego 2024r.

tytuł przelewu:
„P81 Imię i Nazwisko DZIECKA”

W razie potrzeby jest możliwość rozbicia składki na mniejsze raty. W razie takiej konieczności prosimy o złożenie pisemnej deklaracji w sekretariacie przedszkola.

Pozdrawiam,
Skarbnik Rady Rodziców
Marta Stachowiak


Daty spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024.

7 listopad 2023r.
16 stycznia 2024r.
27 lutego 2024r.
16 kwietnia 2024r.
11 czerwca 2024r.


Skład Rady Rodziców:

Przewodniczącą
Beata Łowicka Nowak

Zastępca
Damian Gałęski

Skarbnik
Marta Stachowiak

Protokolant
Beata Kurc

Członkowie
Anna Rumińska
Beata Holas
Robert Połczynski
Monika Nawrocka
Elżbieta Ślusarczyk