Rada Rodziców

Składka na Radę Rodziców w II semestrze roku szkolnego 2022/2023 wynosi 120 zł.
Prosimy o wpłaty na niżej podane konto
18 1090 2590 0000 0001 5161 0576
do 28 lutego 2023r.

tytuł przelewu:
„P81 Imię i Nazwisko DZIECKA”

Pozdrawiam,
Skarbnik Rady Rodziców
Marta Stachowiak


Terminy spotkań godz. 16.30
8 listopad 2022r.
10 styczeń 2023r.
7 marzec 2023r.
9 maj 2023r.
27 czerwiec 2023r. 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
PRZEWODNICZĄCY– Karina Groń
ZASTĘPCA– Barbara Radoła
PROTOKOLANT– Beata Kurc
SKARBNIK– Marta Stachowiak
CZŁONKOWIE– Kamila Twardy, Angelika Jankowiak, Magdalena Kuźniarek, Marta Głuszak


Regulamin Rady Rodziców 2022