Rada Rodziców

Najbliższe spotkanie Rady Rodziców odbędzie się 25 stycznia 2022r. o godzinie 16.30.
Serdecznie zapraszamy 🙂


Składka na Radę Rodziców w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 wynosi 120 zł.
Prosimy o wpłaty na niżej podane konto do 20 października 2021r

97 1160 2202 0000 0002 3238 4577
tytuł przelewu: „P81 Imię i Nazwisko DZIECKA”

Pozdrawiam,
Skarbnik Rady Rodziców
Michał Garsztka


Prezydium Rady Rodziców do pobrania–> Prezydium Rady Rodziców


REGULAMIN Rady Rodziców