Rada Rodziców

Składka na Radę Rodziców w I semestrze roku szkolnego 2023/2024 wynosi 180zł.
Prosimy o wpłaty na niżej podane konto 18 1090 2590 0000 0001 5161 0576
do 16 października 2023r. tytuł przelewu: „P81 Imię i Nazwisko DZIECKA”.

W razie potrzeby jest możliwość rozbicia składki na mniejsze raty. W razie takiej konieczności prosimy o złożenie pisemnej deklaracji w sekretariacie przedszkola.

Pozdrawiam,
Skarbnik Rady Rodziców
Marta Stachowiak


Daty spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024.

7 listopad 2023r.
16 stycznia 2024r.
27 lutego 2024r.
15 kwietnia 2024r.
11 czerwca 2024r.


Skład Rady Rodziców:

Przewodniczącą
Beata Łowicka Nowak

Zastępca
Damian Gałęski

Skarbnik
Marta Stachowiak

Protokolant
Beata Kurc

Członkowie
Anna Rumińska
Beata Holas
Robert Połczynski
Monika Nawrocka
Elżbieta Ślusarczyk