Rekrutacja

Drodzy Rodzice Dzieci Nowoprzyjętych!

Już za tydzień rozpoczyna się nowy rok szkolny i tym samym nowy etap dla Waszych Dzieci i dla Was. Nowe etapy często wiążą się z niepokojem czy lękiem i jest to naturalnie. Są jednak sposoby, by ułatwić ten czas.

Jak wspierać adaptację dziecka w przedszkolu?

– uprzedzenie dziecka. Warto opowiadać dziecku o przedszkolu, jak wygląda dzień, co będzie się tam działo, co będzie można robić. Mówmy o czasie – „Już za tydzień…”, „Za dwa dni…”. Opowiadajmy o swoich doświadczeniach z przedszkola. Dobrym pomysłem może też być czytanie opowiadań, w których bohaterowie chodzą do przedszkola i przeżywają w nim ciekawe przygody!

– zapoznanie dziecka z przedszkolem. Poznanie zarówno nauczycieli i dzieci, ale także samego miejsca: sal przedszkolnych, szatni, ogrodu. W znanym otoczeniu dużo łatwiej poczuć się bezpiecznie. Zachęcamy do udziału w dniu adaptacyjnym.

– samodzielny wybór wyprawki. Pozytywnym doświadczeniem może być dla dziecka możliwość samodzielnego wyboru przedmiotów do przedszkola (worek, kapcie, itp. – szczegółowe informacje co do wyprawki będą zamieszczone również na stronie).

– mówienie prawdy. Przedstawiajmy dziecku realistyczną wizję przedszkola.

– pozytywna wizja przedszkola. Opowiadajmy o przedszkolu pozytywnie, bez idealizowania i bez straszenia!

– dotrzymywanie obietnic. Jeśli mówimy dziecku, że odbierzemy je po obiedzie, to tego się trzymajmy. Ustalanie czasu odbioru w odniesieniu do posiłków lub np. leżakowania (przed/po) jest dla dziecka konkretną informacją.

– wspieranie samodzielności. Pozwalajmy i zachęcajmy nasze dziecko do samodzielności – zwłaszcza w zakresie jedzenia, ubierania się i toalety.

– pożegnanie. Warto by odbyło się bez zbędnego pośpiechu, ale też nie przedłużane na siłę.

– stopniowe wydłużanie czasu w przedszkolu. Jeśli to możliwe, warto rozpocząć od krótszych pobytów dziecka w przedszkolu, stopniowo wydłużając ten czas. Oczywiście uprzedzając dziecko, kiedy w danym dniu będzie odebrane.

– bycie w kontakcie z nauczycielami. O swoich wątpliwościach i obawach zawsze można porozmawiać z nauczycielami. Współpraca rodziców i nauczycieli jest ważnym aspektem wspierającym dziecko.

– czas. Pierwsze dni adaptacji mogą być trudne – i dla dziecka i dla rodziców. Pamiętajmy, że mamy prawo do różnych emocji. Warto dać sobie czas.

Anna Konstańczak- psycholog.


[20.04] WYNIKI REKRUTACJI 2020/2021

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola nr 81 w Poznaniu

Lista dzieci nieprzyjętych do Przedszkola nr 81 w Poznaniu

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun
prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna
wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja
rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia
kandydata.

Procedura opisana jest w informatorze w systemie Nabór lub –> Informator+dla+Rodziców