Komunikaty dla Rodziców

Uwaga, komunikat dotyczący dowozu dzieci zamieszkałych w Poznaniu i posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do 31 marca 2024 r. rodzice chcący kontynuować transport zbiorowy w roku szkolnym 2024/2025 muszą złożyć nowy wniosek.

W przypadku ubiegania się o dowóz po raz pierwszy, do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (lub jeśli orzeczenie uległo zmianie).

Wniosek można złożyć w następujący sposób:

  • wysyłając dokumenty Pocztą Polską na adres wydziały oświaty: ul. Libelta 16/20, Poznań
  • zostawiając dokumenty w biurze podawczym w urzędzie przy ul. Libelta, w kopercie zaadresowanej „Wydział 0światy”
  • poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP na adres: Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17

Potrzebne dokumenty są dostępne na stronie:  link


Ponownie funkcjonuje numer telefonu 61 830 13 61

Informujemy, że pod tym numerem odbywają się dyżury telefoniczne nauczycieli oraz udzielane są informacje o dzieciach.


Składka na Radę Rodziców w II semestrze roku szkolnego 2023/2024 wynosi 180 zł.
Prosimy o wpłaty na niżej podane konto
18 1090 2590 0000 0001 5161 0576 do 15 lutego 2024r.

tytuł przelewu: „P81 Imię i Nazwisko DZIECKA”

W razie potrzeby jest możliwość rozbicia składki na mniejsze raty. W razie takiej konieczności prosimy o złożenie pisemnej deklaracji w sekretariacie przedszkola.

Pozdrawiam,
Skarbnik Rady Rodziców
Marta Stachowiak

Upoważnienie do odbioru dziecka_klauzula informacyjna
W zakładce ważne dokumenty, znajdą Państwo wniosek i procedure ws. wydania informacji o dziecku przez Przedszkole nr 81.

Dyżury telefoniczne nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 61 830 13 61

W sprawach nagłych: 61 832 02 32

Imię i nazwisko:

Dyżur:

Weronika Rasz, gr. I

wtorek 10:30 – 11:30

Anna Moder, gr. I

czwartek 10:00 – 11:00

Dorota Durczak, gr. II

wtorek 11:00 – 12:00

Sonia Nikodem, gr. II

czwartek 8:00 – 9:00

Patrycja Królikowska, gr. II

poniedziałek 8:00 – 9:00

Katarzyna Niklaus, gr. III

poniedziałek 10:30 – 11:30

Natalia Komisarek, gr. III

środa 11:00 – 12:00

Sonia Gawrońska-Zimmer, gr. IV

środa 13:00 – 14:00

Klaudia Świątek, gr. IV

poniedziałek 10:00 – 10:30

środa 11:30 – 12:00

Magdalena Gryniewicz, gr. IV

czwartek 13:30 – 14:00

piątek 12:00 – 12:30

Hanna Westfalewska-Stróżyk

specjalista – rehabilitacja

piątek 8:00 – 9:00

Hanna Magdziarz-Oses

specjalista – pedagog specjalny

środa 11:15 – 12:15

Angelika Ostrowska-Stroiwąs

specjalista – logopeda

poniedziałek, środa 15:00 – 15:30

Anna Jelińska

specjalista – psycholog

czwartek 15:00 – 16:00