Komunikaty dla Rodziców

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Nauczycielami grup poprzez maile:
Grupa I maluchy: 81pszczolki@gmail.com
Grupa II starszaki: 81stonogi@gmail.com
Grupa III (specjalna): 81zuczki@gmail.com
Grupa IV (specjalna): 81biedronki@gmail.com


DRODZY RODZICE!

Przekazujemy Państwu najistotniejsze informacje dotyczące organizacji pracy w naszym przedszkolu obowiązujące od 1 września 2021r

  1. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00-17.00. Placówka pracuje nadal na zasadach zwiększonego reżimu sanitarnego. Wszyscy rodzice i pracownicy przedszkola zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania „Procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Nr 81 w Poznaniu w okresie pandemii”.
  2. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI

DZIECI PRZYPROWADZANE SĄ W GODZINACH OD 6.00-8.15, ODBIERANE OD 14.45 – 16.30, później rozpoczyna się dezynfekcja pomieszczeń przedszkolnych oraz urządzeń w ogrodzie przedszkolnym.

Drzwi będą otwierane przez pracownika placówki po naciśnięciu dzwonka przez rodzica.

KAŻDA OSOBA DOROSŁA WCHODZĄCA DO PRZEDSZKOLA ZOBOWIĄZANA JEST DO DEZYNFEKCJI RĄK ORAZ PRAWIDŁOWEGO ZAŁOŻENIA MASECZKI ZAKRYWAJĄC USTA I NOS.

W przedsionku przedszkola może znajdować się tylko jedna osoba z dzieckiem. Rodzice rejestrują pobyt dziecka w przedszkolu. Brak rejestracji skutkuje naliczeniem opłaty za cały dzień.

Do szatni przedszkola może wejść tylko rodzic z dzieckiem nowoprzyjętym do przedszkola na rok szkolny 2021/22. Jednorazowo w szatni może przebywać dwóch rodziców i dwoje dzieci, zachowując  dystans społeczny wynoszący 1,5m.

Taka organizacja może powodować konieczność oczekiwania, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Dziecko mogą odebrać rodzice/prawni opiekunowie lub osoby upoważnione na piśmie. Nie wydaje się dzieci na telefoniczne prośby rodziców, ani osobom, które nie mają pisemnych upoważnień.

3. W reżimie sanitarnym:

*nie ma możliwości przynoszenia posiłków dla dzieci. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci z różnego rodzaju alergiami. Dziecko zostaje uznane za „alergiczne” po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza o rodzaju alergii i informacji dotyczącej uczulającego alergenu. W wyjątkowych sytuacjach, na podstawie zaświadczenia lekarskiego (alergia pokarmowa) warunki pobytu i organizacji posiłków dla dziecka, wspólnie ustalają dyrektor, intendent, nauczyciel grupy i rodzic, w ramach możliwości organizacyjnych Przedszkola i zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego;

*dzieci nie szczotkują zębów;

*dzieci korzystają z zabaw w ogrodzie przedszkolnym;

*dzieci nie przynoszą do przedszkola zabawek;

*ogranicza się organizację wycieczek, spacerów, czy wyjść, np. do kina, teatru, a także organizowanie festynów i innych wydarzeń;

*kontakty z nauczycielkami odbywać będą się za pomocą komunikatorów elektronicznych – informacje w zakładkach grupowych.

DOKUMENTY, Z KTÓRYMI NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ PRZED PODJĘCIEM DECYZJI O POSŁANIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA OD DNIA 1 WRZESNIA 2021 ROKU:

  1. Procedury bezpieczeństwa
  2. Oświadczenia rodziców P81
  3. Zgoda na pomiar temperatury

Oświadczenia rodziców i zgodę na pomiar temperatury należy wydrukować, podpisać i przynieść w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych– do pobrania.


Drodzy Rodzice,
W zakładce „Kącik psychologa” znajdą Państwo wskazówki, które mogą pomóc we wspieraniu dziecka rozpoczynającego edukację przedszkolną.

Drodzy Rodzice,

zachęcamy do obejrzenia filmu ze szczegółowymi informacjami o naszym Przedszkolu:)