Strona główna

DRODZY RODZICE!

Przekazujemy Państwu najistotniejsze informacje dotyczące organizacji pracy w naszym przedszkolu obowiązujące od 1 września 2020r:

1.Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 do 17.00 (oddziały integracyjne), od 7.00 do 16:00 (oddziały specjalne) . Placówka pracuje na zasadach zwiększonego reżimu sanitarnego. Wszyscy rodzice i pracownicy przedszkola zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania „Procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Nr 81 w Poznaniu w okresie pandemii”.

2.PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi  GIS, MEN i MZ dostosowujemy zasady   funkcjonowania placówki do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z pandemią COVID-19.

DZIECI PRZYPROWADZANE SĄ W GODZINACH  6.00-8.15 -oddziały integracyjne, 7.00-8.15 – oddziały specjalne , ODBIERANE godz. 14.45-16.30- oddziały integracyjne, 14.45-16.00 – oddziały specjalne, później rozpoczyna się dezynfekcja pomieszczeń.

Drzwi będą otwierane przez pracownika placówki po naciśnięciu dzwonka przez rodzica.

KAŻDA OSOBA DOROSŁA WCHODZĄCA DO PRZEDSZKOLA ZOBOWIĄZANA JEST DO DEZYNFEKCJI RĄK ORAZ PRAWIDŁOWEGO ZAŁOŻENIA MASECZKI ZAKRYWAJĄC USTA I NOS.

W przedsionku przedszkola może znajdować się tylko jedna osoba z dzieckiem. Rodzice rejestrują pobyt dziecka w przedszkolu. Brak rejestracji skutkuje naliczeniem opłaty za cały dzień.

Do szatni przedszkola może wejść tylko rodzic z dzieckiem nowoprzyjętym do przedszkola. Jednorazowo w szatni może przebywać dwóch rodziców i dwoje dzieci, zachowując  dystans społeczny wynoszący 1,5m.

Taka organizacja może powodować konieczność oczekiwania, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Dziecko mogą odebrać rodzice/prawni opiekunowie lub osoby upoważnione na piśmie. Nie wydaje się dzieci na telefoniczne prośby rodziców, ani osobom, które nie mają pisemnych upoważnień.

3. W reżimie sanitarnym:

*nie ma możliwości przynoszenia posiłków dla dzieci. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci z różnego rodzaju alergiami. Dziecko zostaje uznane za „alergiczne” po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza o rodzaju alergii i informacji dotyczącej uczulającego alergenu. W wyjątkowych sytuacjach, na podstawie zaświadczenia lekarskiego (alergia pokarmowa) warunki pobytu i organizacji posiłków dla dziecka, wspólnie ustalają dyrektor, intendent, nauczyciel grupy i rodzic, w ramach możliwości organizacyjnych Przedszkola i zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego;

*dzieci nie szczotkują zębów;

*dzieci korzystają z zabaw w ogrodzie przedszkolnym;

*dzieci nadal obowiązuje zakaz przynoszenia jakichkolwiek zabawek;

* nie odbywają się zajęcia dodatkowe z wyjątkiem tych prowadzonych przez nauczycieli naszego przedszkola;

*ogranicza się do minimum organizację wycieczek, spacerów, czy wyjść, np. do kina, teatru, a także organizowanie festynów i innych wydarzeń;

*kontakty z nauczycielkami odbywać będą się za pomocą komunikatorów elektronicznych – informacje w zakładkach grupowych.

DOKUMENTY, Z KTÓRYMI NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ PRZED PODJĘCIEM DECYZJI O POSŁANIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020ROKU:

1. Procedury bezpieczeństwa

2. Oświadczenia rodziców

3. Zgodna na pomiar temperatury

Oświadczenia rodziców i zgodę na pomiar temperatury należy wydrukować, podpisać i przynieść w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

Procedura COVID II

Oświadczenia rodziców P81

Zgoda_rodzica_na_pomiar_temperatury_u_dziecka


Przedszkole nr 81 im. Skrzata Borodzieja w Poznaniu jest przedszkolem państwowym, które prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie zagadnień z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Przedszkole prowadzi dwa oddziały integracyjne dla dzieci z dysfunkcjami ruchu, wzroku lub niepełnosprawnymi intelektualnie.

Dwie pozostałe grupy to dzieci z oddziałów specjalnych o umiarkowanych lub znacznych zaburzeniach rozwoju psychoruchowego.

Budynek Przedszkola wyposażony jest w salę rehabilitacyjną z odpowiednim sprzętem dostosowanym do indywidualnych potrzeb dzieci. Posiada również gabinet logopedyczny oraz salkę do indywidualnych zajęć terapeutycznych. Dzieci mogą korzystać z przestronnego, odpowiednio wyposażonego ogródka przedszkolnego.

Jako przedszkole należymy do Ogólnopolskiego Programu „Optymistyczne Przedszkole”

Aktualności

Film podsumowujący rok- 2019/2020

Zapraszamy do obejrzenia filmiku podsumowującego rok 2019/2020 w naszym przedszkolu. Dziękujemy wszystkim za współpracę, a przede wszystkim DZIECIOM, które sprawiły, iż minione wydarzenia przedszkolne na zawsze pozostaną w pamięci i z pewnością będziemy je wspominać z uśmiechem na twarzy!

Dzień Dziecka w Przedszkolu

W dniu 1 czerwca w naszym przedszkolu obchodziliśmy nasze wielkie święto- DZIEŃ DZIECKA! Pogoda nam dopisała, dlatego większość czasu spędziliśmy w ogrodzie biorąc udział w licznych zabawach muzyczno-ruchowych. Nie zabrakło baniek mydlanych oraz nowych pojazdów dla dzieci, które sprawiły wszystkim ogromną radość. Na koniec czekała na dzieci pyszna, truskawkowa galaretka 🙂 Było super! link do …

.

Realizujemy: