Strona główna


Szanowni Państwo,
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania informuje, że istnieje już możliwość składania wniosków o zorganizowanie dowozu zbiorowego dla uczniów z niepełnosprawnością na rok szkolny 2022/2023.
Wzory wniosków można złożyć w następujący sposób:
a) wysyłając dokumenty Pocztą Polską, na adres Wydziału Oświaty, listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru,

b) wrzucając dokumenty do skrzynki podawczej – najlepiej w kopercie, na której będzie napisane „Wydział Oświaty”,

c) przez elektroniczną skrzynkę epuap – wniosek i inne potrzebne dokumenty muszą być załączone w formie skanu, epuap musi zostać przesłany na: Urząd Miasta Poznania, z adresem przy Placu Kolegiackim 17.

Odpowiedź na wniosek zostanie przesłana listem poleconym (w razie konieczności prosimy odbierać awizo z właściwego punktu Poczty Polskiej).

DOWOZY ZBIOROWE

Dowozy organizowane są zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

DOWOZY INDYWIDUALNE

Uwaga!

17 marca 2020 r. roku weszło w życie Zarządzenie nr 240/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zwrotu kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Wszystkie informacje oraz potrzebne druki można pobrać ze strony Poznańskiego Serwisu Oświatowego w zakładce DOWOZY.


W przypadku pytań lub chęci rozmowy, jesteśmy do Państwa dyspozycji telefonicznie w godzinach wyznaczonych dyżurów, a także zachęcamy do kontaktu mailowego poprzez maile poszczególnych grup:

gr. I (maluchy): 81pszczolki@gmail.com
gr. II (starszaki): 81stonogi@gmail.com
gr. III (żuczki): 81zuczki@gmail.com
gr. IV (biedronki): 81biedronki@gmail.com


Przedszkole nr 81 im. Skrzata Borodzieja w Poznaniu jest przedszkolem państwowym, które prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie zagadnień z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Przedszkole prowadzi dwa oddziały integracyjne dla dzieci z dysfunkcjami ruchu, wzroku lub niepełnosprawnymi intelektualnie.

Dwie pozostałe grupy to dzieci z oddziałów specjalnych o umiarkowanych lub znacznych zaburzeniach rozwoju psychoruchowego.

Budynek Przedszkola wyposażony jest w salę rehabilitacyjną z odpowiednim sprzętem dostosowanym do indywidualnych potrzeb dzieci. Posiada również gabinet logopedyczny oraz salkę do indywidualnych zajęć terapeutycznych. Dzieci mogą korzystać z przestronnego, odpowiednio wyposażonego ogródka przedszkolnego.

Jako przedszkole należymy do Ogólnopolskiego Programu „Happy Kindergarten”.

Aktualności

Zjazd absolwentów 2022

29 czerwca w naszym przedszkolu miało miejsce niezwykłe wydarzenie- Zjazd Absolwentów grup specjalnych 🙂 Bardzo nam miło, że tak licznie nasi absolwenci wraz z rodzicami ponownie zawitali w progi naszego przedszkola. Był to czas wspomnień, rozmów oraz wymiany informacji i doświadczeń związanych z dalszym etapem edukacji.

Zakończenie rok

„Tak szybko mija nam ten czas …” słowami tej piosenki zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022. W tym uroczystym dniu gościliśmy w naszym przedszkolu rodziców i bliskich naszych przedszkolaków. Wszyscy mieli okazję obejrzeć przedstawienie „Rzepka” w wykonaniu dzieci z grupy starszej oraz program muzyczno-ruchowy w wykonaniu grupy młodszej. Grupy specjalne od serca przygotowały dla naszych absolwentów grawerowane …

Wycieczka do Ogrodu Ekologicznego Gładysiakowie

Dnia 7 czerwca odbyła się wycieczka przedszkolna do ogrodu Ekologicznego Gładysiakowie w miejscowości Wiry. Tematem przewodnim wycieczki była wiosna w ogrodzie. Na świeżym powietrzu przedszkolaki miały okazję wsłuchać się w śpiew ptaków, szukać żywych okazów w ziemi, odwiedzić domki np. nietoperza i poznać cykle rozwojowe poszczególnych owadów. Dzieci dowiedziały się ciekawych informacji na temat mieszkańców …

.

Realizujemy: