„Wolontariusz już w przedszkolu” – podsumowanie programu 

W trakcie całego roku nasze Przedszkolaki miały okazję uczestniczyć w Programie „Wolontariusz już w Przedszkolu”. Dzieci z grupy „Stonóg” regularnie brały udział w zajęciach integracyjnych, które odbywały się w grupach specjalnych. Ponadto w naszym Przedszkolu odbywały się zbiórki charytatywne, dzięki którym mogliśmy zaangażować Rodziców, podkreślając znaczenie wspólnego działania na rzecz potrzebujących. 

Dzięki różnorodnym aktywnościom dzieci kształtowały postawę prospołeczną, rozwijały empatię oraz zrozumienie dla potrzeb innych.