Szkoła pamięta

Zakończyła się 5 edycja akcji „Szkoła Pamięta”. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzebę pielęgnowania pamięci o polskich bohaterach, szczególnie tych związanych z historią danego miejsca i regionu. 

W ramach przedsięwzięcia dzieci z grupy II odwiedzały miejsca pamięci- Cmentarz przy ulicy Samotnej, porządkowały groby, paliły znicze i wspominały osoby ważne dla lokalnej wspólnoty. 
Tegoroczna odsłona projektu zgromadziła ponad 11 tys. szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych z całego kraju. Zaangażowało się w nią ponad 1,6 mln uczniów i 161 tys. nauczycieli.