Projekt „Kuchnie Świata”

Nasze Przedszkole wzięło udział w Projekcie „Kuchnie Świata”, którego celem było
poznawanie tradycyjnych potraw pochodzących z kuchni różnych narodów, rozwijanie
zmysłu smaku, węchu, dotyku, wzroku podczas rozpoznawania i smakowania potraw oraz
zachęcanie dzieci do spożywania różnorodnych posiłków.

Zapraszamy do galerii.