Orange Day

Orange Day to autorski program GSK zakładający pomoc organizacjom pozarządowym i placówkom publicznym zlokalizowanym w rejonie miejsca zamieszkania lub pracy.
Każdy pracownik GSK może przeznaczyć jeden dzień pracy w ciągu roku na pracę w charakterze wolontariusza. To doskonała okazja aby pomóc swojej lokalnej społeczności i zrobić coś dla innych.
Udział w Orange Day jest dobrowolny.

10 maja 2019 roku, grupa ponad 20 wolontariuszy z GSK spędziła jeden dzień w naszym Przedszkolu. Udało się uporządkować ogród, gdzie dzieci realizują projekt Hortiterapii, a także odmalować ściany pomieszczeń pracowniczych- korytarz, pralnię i jarzyniarnię.

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie!