Góra Grosza

Drodzy Rodzice!! Jak co roku włączamy się w zbiórkę pieniążków.

Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.

Nauczmy nasze dzieci empatii i zaszczepmy w ich małych serduszkach chęć niesienia pomocy innym i pokażmy siłę jaką stanowić może niewielka pomoc dla dobra potrzebujących .
 
Każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady: ” Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największą na świecie”