Dyżur wakacyjny

DYŻURY WAKACYJNE W PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
Szczegółowe informacje na temat dyżuru wakacyjnego w miesiącach lipiec/sierpień 2021.r są dostępne na stronie:
https://nabor.pcss.pl/poznan/dyzurywakacyjne/ w zakładce „Dokumenty”.
Poniżej pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania adresowane do rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli.
Deklaracje o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny należy składać w placówce macierzystej w dniach od 15-31 marca 2021 r.
Zgodnie z informacjami podawanymi wcześniej nasze Przedszkole
będzie pełniło dyżur od 01 lipca do 23 lipca 2021 r., zaś
od 26 lipca do 31 sierpnia placówka będzie zamknięta.
Jednocześnie informujemy, że Wydział Oświaty planuje stworzenie grupy „międzyprzedszkolnej” w sześciu szkołach podstawowych w centrum miasta, w których funkcjonują oddziały przedszkolne. Wszyscy z Państwa, którzy zdecydowanie potrzebują opieki dla swoich dzieci w okresie lipca lub sierpnia będą mieli możliwość zapisu dziecka na 2-tygodniowy dyżur w placówce wskazanej przez organ prowadzący.
Szczegółowe informacje na temat zapisu dziecka do oddziału „międzyprzedszkolnego” będzie podany w terminie późniejszym :na stronie: