O nas

MISJA PRZEDSZKOLA: 

  DIAGNOZOWANIE I ROZWIJANIE DZIECI ZGODNIE Z ICH INDYWIDUALNYMI MOŻLIWOŚCIAMI POTRZEBAMI.

   PRZYGOTOWANIE DZIECI DO ODNOSZENIA SUKCESÓW NA MIARĘ ICH INDYWIDUALNYCH MOŻLIWOŚCI  I RADZENIA SOBIE Z TRUDNOŚCIAMI POPRZEZ ROZWIJANIE TAKICH CECH CHARAKTERU JAK: DOBROĆ, EMPATIA, OTWARTOŚĆ, ZARADNOŚĆ, ODPORNOŚĆ EMOCJONALNA, SAMODZIELNOŚĆ, KREATYWNOŚĆ, WIARA WE WŁASNE MOŻLIWOŚCI, UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA.

   ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI  ADEKWATNEGO DO SYTUACJI WYRAŻANIA EMOCJI.

 STWARZANIE ATMOSFERY BEZPIECZEŃSTWA I ZAUFANIA W ŚRODOWISKU RODZINNYM I PRZEDSZKOLNYM POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ PERSONELU PEDAGOGICZNEGO, ADMINISTRACYJNO – OBSŁUGOWEGO I RODZICÓW.

   ROZWIJANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.

   PRZYGOTOWANIE DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE.

 EFEKTYWNE ANGAŻOWANIE RODZICÓW DO REALIZACJI ZADAŃ OKREŚLONYCH W KONCEPCJI.

 PROMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM.

 

Nasze Przedszkole należy do Ogólnopolskiego Programu „Optymistyczne Przedszkole”

Znalezione obrazy dla zapytania optymistyczne przedszkole