Dla Rodziców

KOMUNIKAT!

DZISIAJ (13.01) W NASZYM PRZEDSZKOLU,

W ZWIĄZKU Z OTRZYMANYM OSTRZEŻENIEM

O GROŻĄCYM NIEBEZPIECZEŃSTWIE W BUDYNKU PLACÓWKI,

WSZCZĘTE ZOSTAŁY WSZELKIE PROCEDURY DOTYCZĄCE SPRAWDZENIA STANU BEZPIECZEŃSTWA.

PODJĘTE DZIAŁANIA NIE UJAWNIŁY ŻADNYCH SYMPTOMÓW ZAGROŻENIA.

                                                                                   DYREKTOR

                                                                                   BARBARA STACHOWIAK


Informacje od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego odnośnie zawieszenia zajęć, wprowadzenia nauczania zdalnego oraz zasad odbywania kwarantanny.

Pismo – do pobrania 


Dyżury nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021.
W związku z sytuacją jaka panuje w całym kraju- pandemia, rekomendujemy kontakt telefoniczny na numer sekretariaru przedszkola.

Grupa I Małgorzata Rysiukiewicz pon. 11.30-12.30
Joanna Kot śr. 16.00-17.00
Bogumiła Sielach wt. 8.00-9.00
Grupa II Dorota Durczak wt. 11.00-12.00
Patrycja Królikowska czw. 11.00-12.00
Joanna Skalska wt. 8.00-9.00
Grupa III Marta Jagła pt. 16.00-17.00
Natalia Komisarek wt. 12.00-13.00
Sonia Zimmer-Gawrońska śr. 12.00-13.00
Grupa IV Katarzyna Niklaus wt. 15.30-16.00
śr. 14.00-14.30
Magdalena Gryniewicz pt. 11.30-12.30
Specjaliści Agnieszka Jastrzębska- logopeda pon. 14.00-15.00
Hanna Westfalewska-Stróżyk- rehabilitant pt. 12.00-13.00
Klaudia Błaszkiewicz- fizjoterapeuta pt. 8.00-9.00
Hanna Magdziarz-Oses- pedagog wt. 11.15-12.15
Anna Konstańczak- psycholog czw. 14.30-15.30

DRODZY RODZICE!

Przekazujemy Państwu najistotniejsze informacje dotyczące organizacji pracy w naszym przedszkolu obowiązujące od 1 września 2020r:

1.Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 do 17.00 (oddziały integracyjne), od 7.00 do 16:00 (oddziały specjalne) . Placówka pracuje na zasadach zwiększonego reżimu sanitarnego. Wszyscy rodzice i pracownicy przedszkola zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania „Procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Nr 81 w Poznaniu w okresie pandemii”.

2.PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi  GIS, MEN i MZ dostosowujemy zasady   funkcjonowania placówki do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z pandemią COVID-19.

DZIECI PRZYPROWADZANE SĄ W GODZINACH  6.00-8.15 -oddziały integracyjne, 7.00-8.15 – oddziały specjalne , ODBIERANE godz. 14.45-16.30– oddziały integracyjne, 14.45-16.00 – oddziały specjalne, później rozpoczyna się dezynfekcja pomieszczeń.

Drzwi będą otwierane przez pracownika placówki po naciśnięciu dzwonka przez rodzica.

KAŻDA OSOBA DOROSŁA WCHODZĄCA DO PRZEDSZKOLA ZOBOWIĄZANA JEST DO DEZYNFEKCJI RĄK ORAZ PRAWIDŁOWEGO ZAŁOŻENIA MASECZKI ZAKRYWAJĄC USTA I NOS.

W przedsionku przedszkola może znajdować się tylko jedna osoba z dzieckiem. Rodzice rejestrują pobyt dziecka w przedszkolu. Brak rejestracji skutkuje naliczeniem opłaty za cały dzień.

Do szatni przedszkola może wejść tylko rodzic z dzieckiem nowoprzyjętym do przedszkola. Jednorazowo w szatni może przebywać dwóch rodziców i dwoje dzieci, zachowując  dystans społeczny wynoszący 1,5m.

Taka organizacja może powodować konieczność oczekiwania, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Dziecko mogą odebrać rodzice/prawni opiekunowie lub osoby upoważnione na piśmie. Nie wydaje się dzieci na telefoniczne prośby rodziców, ani osobom, które nie mają pisemnych upoważnień.

3. W reżimie sanitarnym:

*nie ma możliwości przynoszenia posiłków dla dzieci. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci z różnego rodzaju alergiami. Dziecko zostaje uznane za „alergiczne” po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza o rodzaju alergii i informacji dotyczącej uczulającego alergenu. W wyjątkowych sytuacjach, na podstawie zaświadczenia lekarskiego (alergia pokarmowa) warunki pobytu i organizacji posiłków dla dziecka, wspólnie ustalają dyrektor, intendent, nauczyciel grupy i rodzic, w ramach możliwości organizacyjnych Przedszkola i zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego;

*dzieci nie szczotkują zębów;

*dzieci korzystają z zabaw w ogrodzie przedszkolnym;

*dzieci nadal obowiązuje zakaz przynoszenia jakichkolwiek zabawek;

* nie odbywają się zajęcia dodatkowe z wyjątkiem tych prowadzonych przez nauczycieli naszego przedszkola;

*ogranicza się do minimum organizację wycieczek, spacerów, czy wyjść, np. do kina, teatru, a także organizowanie festynów i innych wydarzeń;

*kontakty z nauczycielkami odbywać będą się za pomocą komunikatorów elektronicznych – informacje w zakładkach grupowych.

DOKUMENTY, Z KTÓRYMI NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ PRZED PODJĘCIEM DECYZJI O POSŁANIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU:

1. Procedura COVID II

2. Oświadczenia rodziców P81

3. Zgoda_rodzica_na_pomiar_temperatury_u_dziecka

Oświadczenia rodziców i zgodę na pomiar temperatury należy wydrukować, podpisać i przynieść w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.