Rekrutacja

REKRUTACJA 2019/2020

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się 4.03.2019 i będzie trwała do 15.03.2019r.

Wnioski oraz wymagane oświadczenia można wypełnić za pośrednictwem internetu od 4.03.2019r. (wpisując w wyszukiwarkę NABÓR-Poznań, zakładka „Dokumenty”) lub pobrać druki w przedszkolu.

Należy pamiętać, że wypełniony wniosek wraz z oświadczeniami trzeba złożyć w formie papierowej, tylko w placówce pierwszego wyboru.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji:

 

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 4 marca

do 15 marca

od 5 czerwca

do 11 czerwca

2
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
4 kwietnia

godzina 12.00

17 czerwca

godzina 12.00

3
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
od 4 kwietnia

do 9 kwietnia

od 17 czerwca

do 18 czerwca

4
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
11 kwietnia

godzina 12.00

24 czerwca

godzina 12.00