Rekrutacja

Przyjęcie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczęszczają do oddziałów integracyjnych lub specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczają do oddziału integracyjnego lub specjalnego składają wniosek o przyjęcie na dyżur bezpośrednio w przedszkolu.

Do wniosku rodzic może wskazać 3 przedszkola, w których funkcjonują w bieżącym roku szkolnym oddziały integracyjne lub specjalne.


TERMINY POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO  NA DYŻUR WAKACYJNY W MIESIĄCU LIPCU 2019 r. DO PRZEDSZKOLA NR 81 W POZNANIU:

Rodzaj czynności Termin
Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny. od 28 maja do 31 maja
Informacja o liście dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny. 6 czerwca  godz. 12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia na dyżur wakacyjny poprzez podpisanie woli przyjęcia. do 11 czerwca
Informacja o liście dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.

13 czerwca godz. 12.00

Brak podpisania woli przyjęcia oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu.