Kadra

Barbara Stachowiak– dyrektor przedszkola, nauczyciel grupy I i II
nauczyciel dyplomowany
magister: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
podyplomowo: terapia pedagogiczna
podyplomowo: menager w oświacie
1. Dzieci Dzieciom Dar Dotyku
2. Ogrody Zdrowia Hortiterapia
3. Terapia Ręki I stopień
4. Makaton I stopień
Dorota Durczaknauczyciel grupy I
nauczyciel mianowany
Studium Nauczycielskie
1. Kurs Marii Montesorii
2. Odimienna Nauka Czytania I.Majchrzak
Joanna Kot– nauczyciel grupy I
nauczyciel kontraktowy
magister: edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
licencjat: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
1. Szkolenie „Repetytorium metodyki wychowania przedszkolnego”
2. Szkolenie- „Kirigami-prace plastyczno-techniczne”
3. Szkolenie „Wyginam śmiało ciało. Joga dla dzieci na wesoło”
4. Szkolenie „Koncepcja edukacji daltońskiej”
5. Kurs Marii Montesorii
6. Odimienna Nauka Czytania I.Majchrzak
Joanna Skalska– nauczyciel wspomagający grupy I
 nauczyciel kontraktowy
magister: pedagogika specjalna
podyplomowo: logopedia
podyplomowo: zintegrowana edukacja przedszkolna
1. Ogrody Animacji Klanza
2. Dzieci Dzieciom Dar Dotyku
3. Makaton I stopień
4. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I stopień
5. Terapia Ręki I i II stopień
6. Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki Batii Strauss- cz. I, II, III
Małgorzata Rysiukiewicz– nauczyciel grupy II
nauczyciel mianowany
magister: geografia
podyplomowo: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
1. Kurs Marii Montesorii
2. Odimienna Nauka Czytania I.Majchrzak
3. Dzieci Dzieciom Dar Dotyku
Weronika Serba– nauczyciel grupy II, nauczyciel języka angielskiego (nauczyciel na urlopie)
nauczyciel kontraktowy
magister: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
1. Certyfikat ze znajomości języka angielskiego
2. Kurs z zakresu metodyki nauczania języka obcego
Patrycja Królikowska– nauczyciel grupy II
nauczyciel kontraktowy
magister: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
licencjat: edukacja elementarna z terapią pedagogiczną
1. Metoda Knillów
2. Terapia ręki cz. I
3. Warsztaty rozwijania twórczego myślenia u dzieci poprzez nowatorskie metody i formy pracy
4. Metody integracyjne pracy z grupą- pedagogika zabawy Klanza
Monika Łukaszewska– nauczyciel wspomagający grupy II
nauczyciel kontraktowy

magister: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
licencjat: pedagogika specjalna rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
podyplomowo: surdopedagogika

1. Stymulacja bazalna I, II, zabawa bazalna, pielęgnacja bazalna
2. Kurs Polskiego Języka Migowego stopień zaawansowany
3. Integracja Sensoryczna I stopień
4. Sensoplastyka
5. Terapia behawioralna 3 stopnie
6. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I stopień
7. Makaton I stopień
8. Komunikacja alternatywna i wspomagająca u osób z wieloraką niepełnosprawnością I i II stopień
9. Ogrody Animacji Klanza
10. Dzieci Dzieciom Dar Dotyku
11. Trening Umiejętności Społecznych
Zofia Gawrońska-Zimmer– nauczyciel grupy III
nauczyciel mianowany
magister: psychologia
podyplomowo: tyflopedagogika- rehabilitacja wzroku
podyplomowo: wychowanie przedszkolne i wczesne wspomaganie rozwoju
podyplomowo: oligofrenopedagogika
podyplomowo: zarządzanie placówkami oświatowymi
1. Integracja Sensoryczna I stopień
2. Stymulacja Bazalna
3. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
Marta Jagła– nauczyciel grupy III
nauczyciel kontraktowy
magister: pedagogika specjalna w zakresie tyflopedagogiki
podyplomowo: oligofrenopedagogika
podyplomowo: wychowanie przedszkolne
1. AAC- alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych I-IV stopień (M. Grycman), Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością I i II stopień (M. Jerzyk), Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się osób niemówiących (A. Smyczek)
2. Makaton I i II stopień
3. Kurs Polskiego Języka Migowego I stopień
4. Stymulacja Bazalna I, II stopień, zabawa bazalna, pielęgnacja bazalna
5. Warsztaty „Porozumienie bez Przemocy”
Katarzyna Niklaus– nauczyciel grupy IV
nauczyciel mianowany

magister: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
podyplomowo: wychowanie i edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
podyplomowo: terapia pedagogiczna
podyplomowo: oligofrenopedagogika

1. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I stopień
2. Dzieci Dzieciom Dar Dotyku
3. Metoda Knillów
4. Metoda Dennisona
5. Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością I i II stopień
6. Stymulacja Bazalna poziom pogłębiający
7. Makaton I stopień
8. Metoda Dobrego Startu wg. M. Bogdanowicz
9. Ogrody zdrowia Hortiterapia
10. Ogrody Animacji Klanza
11. Trening Umiejętności Społecznych
Magdalena Gryniewicz– nauczyciel grupy IV
nauczyciel kontraktowy
magister: pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych
podyplomowo: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
1. Terapia Ręki I i II stopień
2. Makaton I i II stopień
3. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I stopień
4. Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem
5. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju
6. Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole
7. Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga
8. Warsztaty „Porozumienie bez przemocy”
Natalia Komisarek– nauczyciel grupy III i IV
nauczyciel kontraktowy
magister: pedagogika specjalna z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
licencjat: praca socjalna i resocjalizacja
podyplomowo: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
1. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I stopień
2. Metoda Knillów
3. Stymulacja bazalna I i II stopień
4. Makaton I stopień
5. Dzieci Dzieciom Dar Dotyku
Hanna Magdziarz-Oses– pedagog
nauczyciel mianowany
magister: pedagogika opiekuńcza
podyplomowo: oligofrenopedagogika
1. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
2. Integracja Sensoryczna
3. Stymulacja Bazalna
4. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I stopień
Agnieszka Jastrzębska– neurologopeda
nauczyciel mianowany
 magister: filologia polska- specjalność nauczycielska i logopedyczna
podyplomowo: oligofrenopedagogika
podyplomowo: neurologopedia
1. Makaton I, II i III stopień
2. Komunikacja alternatywna i wspomagająca u osób z wieloraką niepełnosprawnością I i II stopień
3. Stymulacja bazalna I, II, zabawa bazalna, pielęgnacja bazalna
4. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I stopień
5. Integracja Sensoryczna I stopień
6. Sensoplastyka
Hanna Westfalewska-Stróżyk– rehabilitant ruchowy
nauczyciel mianowany
magister: rehabilitacja ruchowa
podyplomowo: wychowanie przedszkolne
1. Oligofrenopedagogika
2. Integracja Sensoryczna
3. Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych
4. Bilateralna Integracja
5. Stymulacja bazalna I, II, zabawa bazalna, pielęgnacja bazalna
6. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I stopień
7. Trening Umiejętności Społecznych
Klaudia Antkowiak– fizjoterapeuta
nauczyciel kontraktowy
magister: fizjoterapia
licencjat: terapia zajęciowa
podyplomowo: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z przygotowaniem pedagogicznym
podyplomowo: oligofrenopedagogika
1.Metoda PNF- proprioceptywne torowanie ruchu
2. Integracja Sensoryczna I i II stopień
3. Kinesiotaping
4. Kurs Polskiego Języka Migowego I stopień
5. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I stopień
Anna Konstańczak– psycholog
nauczyciel stażysta
magister: psychologia
licencjat: pedagogika spec. socjoterapia i promocja zdrowia
podyplomowo: oligofrenopedagogika (w trakcie)
1. Duże kompendium wiedzy o terapii małych ludzi (poziom podstawowy i zaawansowany) 
2. Trening rozmów pomocowych
3. Ogrody Animacji Klanza
4. Trening Umiejętności Społecznych 
5. Aktywnie metody w pracy socjoterapeuty